Love

Genesis 22:2;  Genesis 27:4;  Genesis 29:20, 32;  Exodus 20:6;  Exodus 21:5;  Leviticus 19:18, 34;  Deuteronomy 5:10;
Deuteronomy 6:5;  Deuteronomy 7:7, 9, 13;  Deuteronomy 10:12, 15, 19;  Deuteronomy 11:1, 13, 22;  Deuteronomy 19:9;
Deuteronomy 30:6, 16, 20;  Joshua 22:5;  Joshua 23:11;  Judges 5:31;  Judges 14:16;  Judges 16:15;  1 Samuel 18:22;  2 Samuel 1:26;
2 Samuel 13:4, 15;  2 Samuel 19:6;  1 Kings 11:2;  2 Chronicles 19:2;  Nehemiah 1:5;  Job 19:19;  Psalm 4:2;  Psalm 5:11;  Psalm 18:1;
Psalm 31:33;  Psalm 40:16; Psalm 45:1, 7;  Psalm 52:3, 4;  Psalm 69:36;  Psalm 70:4;  Psalm 91:14;  Psalm 97:10;  Psalm109:4, 5;
Psalm 116:1;  Psalm 119:47, 48, 97, 113, 127, 132, 159, 163, 167;  Psalm 122:6;  Psalm 145:20;  Proverbs 1:22;  Proverbs 4:6;
Proverbs 5:19;  Proverbs 7:18;  Proverbs 8:17, 21, 36;  Proverbs 9:8;  Proverbs 10:12;  Proverbs 15:12, 17;  Proverbs 16:13;  Proverbs17:9;
Proverbs 18:21;  Proverbs 20:13;  Proverbs 27:5;  Ecclesiastes 3:8;  Ecclesiastes 9:1, 6, 9;  Song of Solomon 1:2, 3, 4, 7, 9, 15;
Song of Solomon 2:2, 4, 7, 10, 13;  Song of Solomon 3:1, 2, 3, 4, 5, 10;  Song of Solomon 4:1, 7, 10;  Song of Solomon 5:2;
Song of Solomon 6:4;  Song of Solomon 7:6, 12;  Song of Solomon 8:4, 6, 7;  Isaiah 56:6;  Isaiah 61:8;  Isaiah 63:9;  Isaiah 66:10;
Jeremiah 2:2, 33;  Jeremiah 5:31;  Jeremiah 31:3;  Ezekiel 16:8;  Ezekiel 23:17;  Ezekiel 33:31;  Daniel 9:4;  Hosea 4:18;  Hosea 9:1, 15;
Hosea 11:4;  Hosea 14:4;  Amos 4:5;  Amos 5:15;  Micah 3:2;  Micah 6:8;  Zephaniah 3:17;  Zephaniah 8:17, 19;  Matthew 5:43, 44, 46;
Matthew 6:5, 24;  Matthew 19:19;  Matthew 22:37, 39;  Matthew 23:6;  Matthew 24:12;  Mark 12:30, 31, 33, 38;  Luke 6:27, 32, 35;
Luke 7:42;  Luke 10:27;  Luke 11:42;  Luke 16:13;  Luke 20:46;  John 5:42;  John 8:42;  John 11:3;  John 13:34, 35;
John 14:15, 21, 23, 24, 31;  John 15:9, 10, 12, 13, 17, 19;  John 17:26;  John 21:15, 16, 17;  Romans 5:5, 8;  Romans 8:28, 39;
Romans 12:9, 10;  Romans 13:8, 9, 10;  Romans 14:15;  Romans 15:30;  1 Corinthians 2:9;  1 Corinthians 4:21;  1 Corinthians 8:1;
1 Corinthians 13:1, 2, 3, 4, 8, 13;  1 Corinthians 14:1;  1 Corinthians 16:14, 22, 24;  2 Corinthians 2:4, 8;  2 Corinthians 5:14;
2 Corinthians 6:6;  2 Corinthians 8:7, 8, 24;  2 Corinthians 11:11;  2 Corinthians 12:15;  2 Corinthians 13:11, 14;  Galatians 5:6, 13, 14, 22;
Ephesians 1:4, 15;  Ephesians 2:4;  Ephesians 3:17, 19;  Ephesians 4:2, 15, 16;  Ephesians5:2, 25, 28, 33;  Ephesians 6:23, 24;
Philippians 1:9, 17;  Philippians 2:1, 2;  Colossians 1:4, 8, 13;  Colossians 2:2;  Colossians3:14, 19;  1 Thessalonians 1:3;
1 Thessalonians 3:6, 12;  1 Thessalonians 4:9;  1 Thessalonians 5:8, 13;  2Tthessalonians 1:3;  2 Thessalonians 2:10;
2 Thessalonians 3:5;  1 Timothy 1:5, 14;  1 Timothy 2:15;  1 Timothy4:12;  1 Timothy 5:8, 13;  2 Timothy 1:7, 13;  2 Timothy 2:22;
2 Timothy3:10;  Titus 2:2, 4;  Titus 3:4, 15;  Philemon 1:5, 7;  Hebrews 6:10;  Hebrews 10:24;  Hebrews 13:1;  James 1:12;  James 2:5, 8;
1 Peter 1:8, 22;  1 Peter 2:17;  1 Peter 3:8, 10;  1 Peter 4:8;  1 Peter 5:14;  2 Peter 1:7;  1 John 2:5;  1 John 3:1, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 23;
1 John 4:7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21;  1 John 5:2, 3;  2 John 1:1, 3, 5, 6;  3 John 1:1, 6;  Jude 1:12, 21;  Revelation 2:4, 19;
  Revelation 3:19;  Revelation 12:11