7 בינואר 2021 – בואו ניקח אחריות על מי שאנחנו באמת!

בוקר טוב, גברים ונשים אדירים של אלוהים! תפילת הבוקר הזו קוראת מאיתנו לבחון ולבצע את ההתאמות הדרושות בכדי ללכת באופן הוגן לפני אלוהינו!

אבא, בשלב כלשהו, ​​אנחנו כחברה האמריקאית, חייבים לקחת אחריות על מעשינו. עלינו לתת דין וחשבון, ומקור האחריות הזה חייב להיות אתה.

זה המשמעות של להיות נוצרי. אנחנו לא כמה רובוטים שתוכנתו מראש שנועדו למלא כל פקודה שלך. נתת לנו מחשבה לעשות, לחשוב ולהיגיון.

סיפקת את מדריך ההוראות לכל החיים, את התנ”ך. הצבת אותנו כאן כמגרש אימונים למשהו הרבה יותר גדול ממה שאנחנו יכולים לחשוב עליו או לדמיין.

אז במה נבחר? אני עומד עם דברי יהושע 24, שמצהירים “אני וביתי נעבוד את ה ‘.”

אבא, אני שלך! יצרת אותי! כיוונת אותי! הצלת אותי וקידשת אותי! סיפקתם הרבה עבורי ועבור משפחתי!

אתה נפגש איתי מדי יום במקום הסודי שלי! אתה מרפא את המחלות והמחלות שלי! אתה עושה עבורי ניסים ומעניק חסדך על חיי!

איפה עוד או מי עוד דואג לי כמוך? אין בשום מקום ואף אחד, זה בטוח! אני שלך ואתה שלי! זה באמת שידוך שנעשה בשמיים.

עלינו, כחסידי ישוע המשיח, לפעול על פי ה- DNA שהשתנה. אנו מתים על בשרנו, וחיינו מוסתרים כעת עם ישו בך.

אבא, עקוף אותנו היום, אפילו עכשיו, והראה לנו בחסדך הרב את טעות דרכינו. דבר אלינו את דברי הצדק, השלום והשמחה השוכנים בכתביך.

סלח לנו על דרכינו שאינן תואמות את מטרתך בחיינו. שנזכה למקומותינו לצד הקדושים אשר הלכו לפנינו.

שנמשיך להפיץ את הבשורה של ישוע המשיח לכל מי שישמע. זו בכי ליבי. זה מי שיצרת אותי להיות.

זה בשם ישו, אנחנו מתפללים. אָמֵן.

שיהיה לך יום נהדר ומלא אלוהים! שלום!