Januari 7, 2021

Wacha tuchukue jukumu la sisi ni akina nani kweli!

Asubuhi njema, wanaume na wanawake wenye nguvu wa Mungu! Maombi haya ya Asubuhi yanatuchochea kuchunguza na kufanya marekebisho muhimu ili kutembea kwa busara mbele za Mungu wetu!

Baba, wakati fulani, sisi kama jamii ya Amerika, lazima tuchukue jukumu la matendo yetu. Lazima tuwajibike, na chanzo cha uwajibikaji lazima iwe Wewe.

Hiyo ndiyo maana ya kuwa Mkristo. Sisi sio roboti zilizopangwa tayari kutimiza kila amri yako. Umetupa akili ya kufanya, kufikiria, na kufikiria.

Umetoa mwongozo wa mafundisho ya maisha, Biblia. Umetuweka hapa kama uwanja wa mafunzo kwa kitu kikubwa zaidi kuliko tunaweza kufikiria au kufikiria.

Kwa hivyo tutachagua nini? Ninasimama na maneno ya Yoshua 24, ambayo yanatangaza, “Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana.”

Baba, mimi ni Wako! Umeniumba! Umenikusudia! Umeniokoa na umenitakasa! Umenipa mengi mimi na familia yangu!

Unakutana nami kila siku mahali pa siri! Unaponya magonjwa yangu na magonjwa! Unanifanyia miujiza na unanipa kibali chako juu ya maisha yangu!

Wapi mwingine au ni nani mwingine ananijali kama Wewe? Hakuna mahali popote wala mtu yeyote, hiyo ni hakika! Mimi ni Wako, na Wewe ni wangu! Hii ni mechi iliyofanywa mbinguni.

Sisi, kama wafuasi wa Yesu Kristo, lazima tutende kulingana na DNA yetu iliyobadilishwa. Tumekufa kwa mwili, na maisha yetu sasa yamefichwa na Kristo ndani Yako.

Baba, utupate leo, hata sasa hivi, na utuonyeshe kwa rehema zako tele makosa ya njia zetu. Nena nasi maneno ya haki, amani, na furaha ambayo hukaa ndani ya Maandiko Yako.

Utusamehe kwa njia zetu ambazo hazilingani na kusudi lako kwa maisha yetu. Naomba tuchukue nafasi zetu kando ya watakatifu ambao wametutangulia.

Naomba tuendelee kueneza injili ya Yesu Kristo kwa wote watakaosikiliza. Hiki ni kilio cha moyo wangu. Huyu ndiye ambaye umeniumba kuwa.

Ni kwa jina la Yesu, tunaomba. Amina.

Uwe na siku njema na iliyojaa Mungu! Shalom!